محققان دانشگاه “اوزاکا” ژاپن یک افزونه جدید به اینترنت اشیاء اضافه کرده اند:

دانشمندان ژاپنی موفق به ساخت یک کاغذ قابل تجزیه در محیط زیست با قابلیت اتصال به اینترنت شده اند که می تواند به شکل بیسیم و بدون به جا گذاشتن هیچ پسماند سمی، نسبت به جمع آوری داده ها در مورد سطح رطوبت خاک اقدام کند.

کاغذ 2

 

ضخامت این کاغذ موسوم به “نانوکاغذ” فقط یک میلی متر و دارای یک سطح صاف شبیه به پلاستیک است. این دانشمندان معتقد هستند که این کاغذ می تواند شیوه جمع آوری گسترده داده ها در طبیعت را تغییر دهد. این ورق نازک از کاغذ زیست تخریب پذیر مجهز به حسگر میزان رطوبت و قابلیت اتصال به اینترنت است که به آن اجازه می دهد بدون اتصال سیمی به رصد مزارع و جنگل ها بپردازد.

این نانوکاغذ در آزمایشات، پس از ۴۰ روز حدود ۹۵ درصد تجزیه شد. ضمن اینکه قطعات فلزی آن در یک پوشش غیر سمی پوشانده شده است.

محققان یک نم سنج یا رطوبت سنج کوچک را درون این نانوکاغذ تعبیه کرده اند که به آن اجازه می دهد در هر جایی که قرار داشته باشد، رطوبت و میزان بخار آب در هوا یا خاک را بسنجد.

این کاغذ با استفاده از نم سنج می تواند گزارش های سطح رطوبت را برای مطالعات علمی ارائه دهد یا به کشاورزان کمک کند تا ببینند که کدام قسمت ها نیاز به آبیاری دارند.

این نم سنج، داده ها را به یک حسگر کوچک بیسیم ارسال می کند که می تواند داده ها را به صورت آنلاین و لحظه ای به دستگاه های دیگر منتقل کند.

اندازه کوچک و وزن سبک این کاغذ این اطمینان را در محققان ایجاد می کند که می تواند آزادانه در هر جایی که نیاز باشد از این کاغذ استفاده نمود و داده ها را جمع آوری کند.