مینا دلخوش

خواستم از شما تشکر کنم به خاطر این دستگاه خیلی عالی، من همیشه برام سوال بود وقتی مسافرت هستم چطور امنیت خونم رو تضمین کنم. دزدگیرهایی که الان تو بازار هستن که فقط آژیر میکشن و مثلا وقتی من مسافرت هستم اون آژیر برای خودش صدا بکنه چه سودی برای من داره ولی من ازش بی خبر هستم، ولی با این دستگاه خیالم راحته که هر لحظه اتفافی بی افته با خبر میشم. راستی من پکیج خونم رو هم به دستگاه وصل کردم و قبل از اینکه از سر کار برم خونه پکیج رو روشن میکنم تا وقتی برسم خونه حسابی گرم میشه. کیفیت عاالی ممنون
آزمون الکترونیک خزر
2020-01-22T11:26:26+03:30
خواستم از شما تشکر کنم به خاطر این دستگاه خیلی عالی، من همیشه برام سوال بود وقتی مسافرت هستم چطور امنیت خونم رو تضمین کنم. دزدگیرهایی که الان تو بازار هستن که فقط آژیر میکشن و مثلا وقتی من مسافرت هستم اون آژیر برای خودش صدا بکنه چه سودی برای من داره ولی من ازش بی خبر هستم، ولی با این دستگاه خیالم راحته که هر لحظه اتفافی بی افته با خبر میشم. راستی من پکیج خونم رو هم به دستگاه وصل کردم و قبل از اینکه از سر کار برم خونه پکیج رو روشن میکنم تا وقتی برسم خونه حسابی گرم میشه. کیفیت عاالی ممنون