مریم

واقعا امکانات عالی داره مخصوصا نرم افزار اندرویدیش که این امکان رو میده هر جور دلم می خواد دستگاه رو تنظیم کنم، شرط می بندم کارایی که من با این دستگاه کردم رو خودتون هم به ذهنتون نرسه، کیفیت و پشتیبانی هم عالی به همه پیشنهاد میدم این دستگاه رو واقعا با این قیمت این همه امکانات قابل باور نیست.
آزمون الکترونیک خزر
2020-01-22T11:30:15+03:30
واقعا امکانات عالی داره مخصوصا نرم افزار اندرویدیش که این امکان رو میده هر جور دلم می خواد دستگاه رو تنظیم کنم، شرط می بندم کارایی که من با این دستگاه کردم رو خودتون هم به ذهنتون نرسه، کیفیت و پشتیبانی هم عالی به همه پیشنهاد میدم این دستگاه رو واقعا با این قیمت این همه امکانات قابل باور نیست.