ارسلان ربیعی

با سلام تاکنون بیش از بیست دستگاه را در فارم های گوناگون مورد استفاده قرار داده ام که با توجه از میزان رضایتم این روند نیز ادامه خواهد داشت. نرم افزار اندرویدی محصول کار با دستگاه های متعدد را آسان میکند. مواردی از قبیل قطع برق ماینرها، نمایش دمای فارم ها و دزدگیر مورد کاربرد میباشد. با تشکر از همه همکاران شرکت.
آزمون الکترونیک خزر
2020-01-20T19:59:12+03:30
با سلام تاکنون بیش از بیست دستگاه را در فارم های گوناگون مورد استفاده قرار داده ام که با توجه از میزان رضایتم این روند نیز ادامه خواهد داشت. نرم افزار اندرویدی محصول کار با دستگاه های متعدد را آسان میکند. مواردی از قبیل قطع برق ماینرها، نمایش دمای فارم ها و دزدگیر مورد کاربرد میباشد. با تشکر از همه همکاران شرکت.