آزمون الکترونیک خزر

آژیر دزدگیر خودرو کد 645

alarm645

آژیر 6 صدا مخصوص دزدگیر خودرو یا دزدگیر اماکن با صدای قدرتمند 45 وات.

Exit mobile version