توضیحات

آژیر دزدگیر 6 صدا مخصوص دزدگیر خودرو یا دزدگیر اماکن با صدای قدرتمند 45 وات.