توضیحات

دتکتور دود بیسیم Steel Bat ، مجهز به سنسور دود با تکنولوژی فتوالکتریک بی سیم می باشد که دارای تنظیم کننده حساسیت داخلی بوده و به طور پیوسته وضعیت کارکرد اجزای داخلی خود را تحت نظارت خود دارد و چنانچه این دتکتور از بازه حساسیت تعریف شده خارج شود یا در عملکرد آن اشکالی رخ دهد، هشدار به پنل اعلام می گردد.
یکی از مشکلات سیستم های اعلام حریق، نیاز به بازبینی و نگهداری دوره ای است، با هدف کاهش تعداد این بازدیدها، در طراحی این دتکتور از المان های الکترونیکی بسیار کم مصرف استفاده شده است به گونه ای که در طی ده سال فعالیت آن، حداکثر یک الی دو بار باطری آن نیاز به تعویض دارد.